Slovensko je krajinou jaskýň

Na Slovensku na nachádza okolo 7000 jaskýň, z toho sprístupnených je 18 z nich, pričom viaceré z nich sú zapísané do svetového dedičtva UNESCO. Najdlhšia jaskyňa má dĺžku 40 453 m a najhlbšia jaskyňa má 499,86 m.